Tražimo novog člana našeg tima!

Konkurs za predavača - instruktora Edukativnog centra FINESA

Tim Edukativnog centra Finesa raspisuje kokurs za predavače programa: Briljantno učenje, Savršeno pamćenje, Mape Uma i Brzo čitanje.
Kandidati za predavače - instruktore obukom stiču teoretska i praktična znanja i veštine neophodne za obavljanje posla predavača - instruktora programa Edukativnog centra Finesa.

Oblasti:

teorija i praksa učenja,

metodika nastave,

intelektualne veštine,

komunikacione veštine, prezentacione veštine.

Obuka se izvodi grupno i mentorski - rad sa iskusnim predavačima.

Trajanje obuke: 120 nastavnih časova Edukativni centar raspolaže svim tehničkim i edukativnim sredsvima za rad.

Mogućnost napredovanja i samostalnog rada - franšizing.

Kriterijumi za izbor kandidata za predavača - instruktora

Stručna sprema:

Prednost imaju kandidati sa završenim Učiteljskim i Defektološkim fakultetom

Godine starosti: 26 - 36


Ostali kriterijumi su sledeći:


• Poželjno je iskustvo u nekoj vrsti javnog nastupa i prenošenja znanja

• Neophodno je odlično poznavanje srpskog jezika

• Potrebne su odlične komunikacione veštine

• Neophodna je sposobnost interakcije sa raznim starosnim grupama polaznika seminara

• Neophodno je da kandidat bude vredan, odgovoran, posvećen, lojalan i istrajan

• Potrebno je da kandidat bude sposoban da radi u timu i da brzo uči

• Neophodna je spremnost i sposobnost kontinuiranog usvajanja novih znanja

• Znanje rada na računaru, MS Office, Internet

• Aktivno znanje engleskog jezika

• Poželjno je poznavanje i drugih stranih jezika

 

Konkurs traje do 1.4.2017. CV i motivaciono pismo slati na adresu: jelena.miladinovic@finesa.edu.rs