Postoji jedna japanska tehnika (metodologija) koju koriste tamošnje kompanije (ali i drugi svetski sistemi) u svom organizacijskom poslovanju, sa ciljem razvoja i kontinuiranog progresa, nazvana „KAIZEN“. To je japanska reč koja označava „kontinuirano poboljšanje“. Oni veruju da stalnim malim promenama  različitim segmentima rada, svaka kompanija može da računa na kontinuirani rast i razvoj.

kontinuirano poboljsanje

 

 

mala promena + mala promena + mala promena + mala promena = KONTINUIRANO POBOLJŠANJE

 

 

Prema ovoj metodologiji, svako od zaposlenih u kompaniji ima dva radna zadatka. Jedan je da obavlja svoja tekuća zaduženja najbolje što ume, a druga je da predlaže načine (svako individualno ili timski) gde se i kako može poboljšati rad u organizaciji, u bilo kojoj oblasti poslovanja. Po kaizenu, glavni fokus se daje zaposlenima i vrednovanju njihovog mišljenja. Na taj način, zaposleni se osećaju motivisanje i zadovoljnije da se njihova reč čuje i ceni, kao i da su uključeni u kontinuirani progres kompanije.

Nekoliko praktičnih saveta iz kaizen metodologije:

  1. - Napustite konvencionalne ideje.
  2. - Fokus kako da se obavi neki posao, a ne zašto ne može da se obavi.
  3. - Bez opravdanja. Ispitajte postojeće metode rada.
  4. - Ne tražite perfekciju. Bolje uradite posao odmah, nego kasnije kada je uzaludno.
  5. - Ako napraviš grešku, odmah je popravi.
  6. - Ne troši novac na kaizen. Koristi svoju mudrost.
  7. - Mudrost dolazi do izražaja kada se suočimo sa teškom situacijom.
  8. - Pitaj „zašto“ više puta i uvek traži koren problema.
  9. - Bolje je da skupiš mudrost od desetoro ljudi, nego znanje od jednog.
  10.  - Kaizen ideje su beskonačne.

 

Napisao sam ovaj nedeljni savet da pre svega podstaknem sebe da primenim ovu metodologiju i u mom privatnom životu. Kada želimo da napravimo neku promenu, to nam ponekad teško ide, jer postavljamo sebi visoke i teško ostvarive ciljeve. Ili, nismo očekivali da neka aktivnost bude toliko obimna. Zbog toga, lako odustajemo od namera i planova. Primenom ove metodologije u privatnom životu možemo da dobijemo mnogo i na tom polju. Ja uvek prvo definišem glavni cilj, a onda postavljam mikrozadatke – aktivnosti koje vode prema tom cilju.


Bez obzira na to da li želite promene u organizaciji ili privatno, počnite od sebe.

Želimo Vam uspeh u promenama,

Petar Lazarov